La Vanguardia - 130 portadas

La Vanguardia - 130 portadas

La Vanguardia commercial

Fitxa tècnica

Client: Veranda per a La Vanguardia