La Vanguardia - 130 portadas

La Vanguardia - 130 portadas

La Vanguardia commercial

Fitxa tècnica

Cliente: Veranda para La Vanguardia