Imagina

Imagina

Programa divulgatiu de reflexió sobre diferents disciplines relacionades amb la inovació i el disseny.

Fitxa tècnica

Client: XTVL (Xarxa de Televisions de Catalunya)

Realització de 4 capítols: Marcial AV